Ajurvéda

Co je to ajurvéda?

Ajurvéda je celostní léčebný systém, který se vyvinul mezi mudrci dávné Indie přibližně před 6 000 let. Tento medicínský systém má několik aspektů, jimiž se odlišuje od jiných přístupů k péči o zdraví. Slovo „ajurvéda“ se skládá ze slov āyus – „život“ a veda – „znalost“ a překládá se jako „věda o životě“. Jedná se o vědu, která se zabývá člověkem jako celkem, lze ji tedy označit za holistickou. Velký důraz klade tento systém na prevenci a neustálou podporu zdraví. Toho dosahuje zejména pomocí vyvážené stravy, pozitivního myšlení a životního stylu. Přihlíženo je však vždy k individuálním vlastnostem člověka. Dle ajurvédy má každý svůj jedinečný energetický vzorec, tedy individuální kombinaci fyzických, mentálních a emočních charakteristik, které tvoří naši vrozenou konstituci Prakrti. Tato konstituce zůstává nezměněna po celý život. Během života si ale můžeme vytvářet v těle nerovnováhu nevhodnou stravou, životním stylem, negativním myšlením a podobně. To se pak projeví jako naše současná konstituce Vikrti. Cílem je, aby vrozená a současná konstituce byly shodné.

Ájurvéda rozlišuje tři základní typy tělesné konstituce, zvané Dóši. Ty nazýváme Váta, Pitta a Kapha.

Jelikož na nás v průběhu života působí mnoho faktorů, může dojít k odchýlení se od přirozeně vyrovnané konstituce. Mezi tyto faktory může patřit způsob stravy, roční období, zaměstnání, emocionální stavy atd. Ajurvéda tedy chápe stav rovnováhy jako zdraví, na straně druhé stav nerovnovážný jako nemoc. Pokud se naučíme rozpoznat a chápat faktory, které způsobují naše vybočení z rovnováhy, je následně možné jejich působení eliminovat a stav rovnováhy si udržet.

Ajurvédské léčebné postupy se dělí do tří skupin:

  • Léky – léky jsou vyráběné z přírodních produktů – bylin, rostlin, minerálů.
  • Dietní postupy – jídlo se připravuje v souladu s konstitucí jedince, ročním obdobím, počasím a denní dobou. Více ZDE.
  • Léčebné praktiky – masáže, detoxikační procedury, parní lázně, meditace, dechová cvičení a jóga.