Něco navíc

Namasté

  • Sanskrtové slovo Namasté znamená "Skláním se před dokonalostí v tobě."
  • Namasté je božská jiskra v jedné osobě rozpoznávající božskou jiskru v jiném.
  • Život ve mně vidí a ctí život v tobě.
  • Vyjádření hluboké úcty.
  • Namasté rozeznává dualitu, která vždy existovala v tomto světě a svědčí o snaze na naší straně dát tyto dvě síly dohromady.
  • Nakonec vede k vyššímu souladu a ne-duálnímu stavu Jedinečnosti.
  • Jinými slovy, rozpoznává rovnost všeho a respektuje nedotknutelnost všeho.
  • Celý projev Namasté se odvíjí ve třech rovinách: duchovní, fyzické a slovní.
  • Ctím místo v tobě, kde přebývá Duch. Duch ve mě se setkává se stejným Duchem v tobě.

Mandala

V překladu ornament, kruh, oblouk. To a mnoho dalšího se skrývá pod staroindickým názvem mandala. Můžete ji najít jako rotundu či v architektuře kostelů. V esoterickém pojetí se jedná o stvořenou bytost, která má jasný cíl a poslání. Tento kruhový ornament se objevuje ve všech dobách a kulturách. Dá se říci, že ovládl svět. Nepatří konkrétně do žádné kultury ani náboženství, jedná se o nadčasový symbol jednoty a rovnováhy. V nejširším smyslu jsou mandaly diagramy, které ukazují, jak se chaos stává harmonickou formou. Toho využívá psychologie i psychoterapie, kde jsou mandaly používány jako relaxační pomůcka a doplněk k tradiční léčbě.

Do našeho slovníku pojem mandala přivedl ve druhé polovině minulého století Carl Gustav Jung. Zasloužil se také o to, že se mandala dostala do západní psychoterapie a arteterapie. Používal ji i pro práci se svými pacienty. S mandalou můžou pracovat jak duševně nemocní pacienti, tak lidé toužící po sebepoznání a sebeuvědomění. Díky tomu má v psychoterapii široké možnosti využití. Pomáhá nám se prostřednictví barev a tvarů dostat do kontaktu se sebou samým a dává nám prostor pro zpracování.

Dinacharya

Ať už je to něco, co bychom si rádi přiznali nebo ne, je pravda, že naše každodenní rutiny a návyky hrají nedílnou roli v našem dlouhodobém zdraví. Každé rozhodnutí učiněné během dne má vliv na to, jak vypadáme a jak se cítíme: potraviny, které jíme, výběr životního stylu, který děláme, dokonce i jemné myšlenky, které si myslíme. Pokud jde o rozhodování na podporu našeho zdraví, může to být často ohromující. Chce to uvědomění, disciplínu a odhodlání vytvořit si zdravé návyky, které se skutečně udrží, a proto může být dodržování ajurvédské rutiny péče o sebe jednou z nejlepších věcí, které pro sebe kdy uděláte. Dinacharya je sanskrtský termín pro každodenní ajurvédské rituály, které při pravidelném praktikování pomáhají podporovat život v optimální pohodě prostřednictvím rutiny, detoxikace a výživy. Když jsme zdraví a vyrovnaní, jsme schopni naplnit svou dharmu, náš základní životní účel, což nám umožňuje cítit se nejlépe a sdílet své dary se světem. Dinacharya by měla být praktikována jako první věc ráno, aby bylo zachováno spojení s cirkadiánními rytmy přírody.

Dharma

Dharma je jeden z cílů života. Je to zákon, který říká, že máme přijmout to, co je nám určeno, svůj úkol. Každý máme ve svém životě nějakou funkci, kterou bychom měli plnit co nejlépe. Pokud to budeme všichni dělat, budeme spokojená a dobře fungující společnost. Dharma je v podstatě nejvyšší vesmírný řád, který drží společnost pohromadě. Všechny problémy, které máme, vyplývají z toho, že většina lidí neplní svoji dharmu. Tak dochází k disharmonii. Problémem ovšem je, že ne každý svoji dharmu zná, což je první předpoklad k tomu, abychom ji mohli začít plnit. Často se stavíme do rolí, které nám nepřísluší. Nejsme pak spokojení ani my, ani naše okolí. Základním problémem v této věci jsou různé společenské normy, zvyky, ale také reklamy. Vše, co nám říká, jací bychom měli být a nutí nás k přetvářce a falši. To nás odvádí od naší podstaty, od nalezení naší vlastní dharmy.

Marmové body

Marmy jsou uzlové body na lidském těle, ve kterých se setkává mysl a tělo. Jsou to místa, kudy probíhá tok vnitřní inteligence a naznačují místa nejvyšší citlivosti a bdělosti. Podněcováním marmy je možno oživit spojení mezi myslí a tělem. Vlivem způsobu života a životního stylu probíhají v našich organismech pochody a někdy jsou tyto pochody navzájem protichůdné nebo alespoň nesouladné. Tento nesoulad se shromažďuje a promítá do spolupráce mysli a těla. Nesoulad v našem nitru způsobuje zmatek v reakcích i emocích. Ajurvéda nabízí poznatky o uzlových bodech pro znovunastolení souladu mezi myslí a tělesnými pochody. Těchto uzlových bodů je 107 a některé jsou důležitější než jiné. Přestože jsou marmy pro oko neviditelné, jsou dosažitelné pomocí hmatu a jsou považovány za velice důležité pro udržování rovnováhy v celém těle.

Prakrti a Vikrti

PRAKRTI je něco jako ajurvédské DNA. Prakrti je souhrn fyzického, psychického a metabolického nastavení, se kterým jsme se narodili. Označuje naše nejlepší možné zdraví, náš ideální metabolismus. Prakrti je optimální stav našeho těla a mysli. Naše vrozené nastavení, náš optimální stav bytí, naše tendence, silné i slabé stránky. Každý z nás je jedinečný, od hlavy k patě. Projevuje se hlavně v síle, hutnosti, odolnosti tkání, mysli a metabolismu.

Některé nerovnováhy jsou nevyhnutelné. Optimální životní styl je ale vyrovnává a vyvažuje tak, aby nás nevyhrotily příliš. Dokud jsme ve stavu blízkém své vlastní Prakrti, zažíváme rovnováhu a optimální zdraví. Když se ale rovnováha Prakrti naruší, dostáváme se do stavu VIKRTI (“nepříroda, nepřirozenost”), tedy do nerovnováhy.

Když se odkloníme od své rovnováhy, můžeme zažít 2 typy Vikrti: přirozená Vikrti (počáteční nerovnováha), nepřirozená Vikrti (nemoc).